Durante os primeiros días de febreiro deron comezo as accións formativas do Programa Integrado de Emprego da CEO.

A primeira delas foi a de “ Coaching para o desenvolvemento profesional. Autocoñecemento”, impartida pola nosa formadora experta en coaching Eva Muñoz  Pablos.

Extremamos as medidas e os protocolos de prevención da COVID-19, con distancias entre participantes, ventilación da sala, quendas reducidas ou hixiene de mans e uso da máscara, entre outras.

Durante esta actividade, os participantes aprenderán a coñecerse mellor, a poñer en valor os seus puntos fortes como profesionais e a partir dese punto enfocar o obxectivo ou obxectivos que poden marcarse no seu futuro.

 

(Castellano)

Comenzamos con las acciones formativas.

Durante los primeros días de febrero han dado comienzo las acciones formativas del Programa Integrado de Empleo de la CEO.

La primera de ellas ha sido la de “Coaching para el desarrollo profesional. Autoconocimiento”, impartida por nuestra formadora experta en coaching Eva Muñoz Pablos.

Hemos extremado las medidas y los protocolos de prevención de la COVID-19, con distancias entre participantes, ventilación de la sala, turnos reducidos o higiene de manos y uso de la mascarilla, entre otras.

Durante esta actividad, los participantes aprenderán a conocerse mejor, a poner en valor sus puntos fuertes como profesionales y a partir de ahí enfocar el objetivo u objetivos que pueden marcarse en su futuro.